صفحه شخصی کسری بابانوری   
 
نام و نام خانوادگی: کسری بابانوری
استان: همدان - شهرستان: نهاوند
رشته: دکتری عمران - پایه نظام مهندسی: یک
شغل:  omran
تاریخ عضویت:  1390/04/26
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
0   نظر / همه نظرات